Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Ana Budimir

E-mail: abudimir@pharma.hr
Telefon: 01 6394 456
Adresa: Zavod za opću i anorgansku kemiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Ana Budimir

Profil

dr. sc. Ana Budimir zaposlena je kao docentica na Zavodu za opću i anorgansku kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Opća kemija sa stehiometrijom (voditeljica) te kao suradnica na izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Slobodni radikali i antioksidansi u zdravlju i bolesti. Suradnica je na izviđenju nastave iz kolegija poslijediplomskog studija Kinetika i mehanizam farmaceutskih spojeva te Voda u biologiji – Što je čini posebnom?. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je bioanorganska kemija, interakcije metalnih iona s biološki značajnim ligandima, kinetika i mehanizam rekcija kompleksnih spojeva.

Obrazovanje:

 • 2007. Universite Louis Pasteur, Strasbourg, Francuska i Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području prirodnih znanosti, grana kemija
 • 2002. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Poslijediplomski studij kemije, akademski stupanj:  magistar znanosti u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija.
 • 1994. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Diplomski studij kemije,akademski stupanj: diplomirani inženjer kemije.

Radno iskustvo:

 • 2011.-danas: docentica na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008.-2011.: viša asistentica  na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000.-2008.: asistentica na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1996.-2000.: asistentica na Zavodu za fizikalnu kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • Siječanj - svibanj 2014. Department of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Debrecen, Mađarska
 • Svibanj - kolovoz 2013. Department of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Debrecen, Mađarska
 • 2010.-2011. Department of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Debrecen, Mađarska
 • 2008 -2009. Department of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Debrecen, Mađarska
 • (mjesec dana svake godine, dinamički NMR)
 • Srpanj 2009. Department of Chemistry and Pharmacy, University of Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Njemačka (mjesec dana, komputacijska kemija)
 • 2002.-2007. Laboratoire de Physico-Chimie Bioinorganique, Sveučilište Louis Pasteur, Strasbourg, Francuska (nekoliko mjeseci svake godine, ukupno 3,5 godina, izrada doktorske disertacije)

Projekti:

 • 2013.-danas.  Suradnica na projektu, Basic chemical and biological research for elimination of environmentally hazardous chemicals (ENVIKUT) Hungary
 • 2007.-2013. Suradnica na projektu i voditeljica u 2013,  Kinetika i mehanizam katalitičkog antioksidacijskog djelovanja Mn-porfirina, MZOS.
 • 2012. Voditeljica projekta, Water Exchange on Manganese(III) Porphyrins, EU EAST-NMR-00083
 • 2010-2011. Suradnica u statusu poslijedoktoranda, Basic research in chemistry and biotechnology for elimination of halogenated hydrocarbon pollutants of aquifers and ground water, New Hungary development plan
 • 2009-2010. Suradnica na projektu, Water Exchange Rate of Water-Soluble Manganese(III) Porphyrins, EU EAST-NMR -PORPHYRINS
 • 2007-2008. Suradnica na projektu, Free radicals and antioxidants in biomedicine, Hrvatsko-mađarski bilateralni projekt  
 • 2002-2006. Suradnica na projektu, Kinetika i mehanizam reakcija hidroksamskih kiselina s metalnim ionima, MZOS

Nagrade i priznanja:

 • 2001., 2003. Stipendije Vlade Francuske Republike
 • 2004. Jednokratna pomoć za troškove poslijediplomskog usavršavanja na Universite Louis Pasteur, Strasbourg, Francuska Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH
 • 2006. Stipendija za doktorande Hrvatske zaklade za znanost
 • 2004. The Royal Society of Chemistry Travel Grant za skup Inorganic Reaction Mechanisms Meeting, Atena, Grčka. Druga nagrada organizacijskog odbora za najbolji poster
 • 2006. Nagrada organizacijskog odbora za najbolji poster na skupu Inorganic Reaction Mechanisms Meeting, Krakow, Poljska

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Članica Hrvatskog kemijskog društva (1997.-danas)

Ostalo:

 • Recenzent za časopise Croatica Chemica Acta, Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis, Journal of Inorganic Biochemistry, Inorganic Chemistry Communication.
 • Članica znanstveno-organizacijskog odbora 23. Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera, 2013. Osijek

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)