Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Alen Brezovec

E-mail: abrezovec@pharma.hr
Telefon: 01 4875 666
Adresa: Jedinica za informatičku potporu
Ante Kovačića 1

Profil

Informatički referent / ISVU koordinator

Administracija klijentskih i poslužiteljskih računalnih sistema i pristupne računalne mreže, Cloud usluga, WEB sadržaja, koordinacija za ISVU i Merlin sustave kao i informatička potpora djelatnicima Fakulteta