Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Zapisnik sa rezultatima izbora povjerenika za zaštitu na radu te Rezultati LimeSurvey ankete

27.2.2024.

Poštovani,

na poveznicama se nalaze Zapisnik sa rezultatima izbora povjerenika za zaštitu na radu te Rezultati LimeSurvey ankete. Svoje primjedbe na iste možete uputiti u roku od tri dana predsjednici povjerenstva za izbor povjerenika za zaštitu na radu doc. dr. sc. Danieli Jakšić (daniela.jaksic@pharma.unizg.hr).

Zapisnik sa rezultatima izbora povjerenika za zaštitu na radu

Rezultati LimeSurvey ankete