Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

VAŽNO! DOPUNA UPUTA - Natječaj Erasmus+ SMS studenti studijski boravak za programske zemlje (EU-KA131) u ak. god. 2024./25.

19.2.2024.

Poštovani studenti,

 

nastavno na raniju obavijest o objavi Natječaja Erasmus+ SMS studenti

studijski boravak za programske zemlje (EU-KA131) u ak. god. 2024./25.,

donosimo dopune uputa.

 

Kako je ranije naglašeno, prema Kriterijima FBF-a, pri rangiranju

prijavljenih studenata u obzir se uzima težinski prosjek ocjena.

Nužno je da potvrda uz prosječnu ocjenu prikazuje i težinski prosjek.

Studenti se upućuju da prijepis dosad položenih ispita i ocjena te

ostvarenih ECTS bodova, kao i potvrdu o upisanom semestru u trenutku

prijave na Natječaj zatraže od studentske poslovnice. Potvrde je moguće

zatražiti putem emaila (stud-poslovnica@pharma.hr) ili osobno, u

uredovnom vremenu Studentske poslovnice.

 

Napominjem da je natječajnu dokumentaciju potrebno predati u STUDENTSKU

POSLOVNICU Fakulteta najkasnije do 4. ožujka 2024. (12.00 sati - podne,

online i papirnato): odnosi se na datum i vrijeme primitka

dokumentacije, a ne odnosi se na poštanski žig.

Dokumentaciju je potrebno predati u ZATVORENOJ OMOTNICI.

Na omotnici je potrebno naznačiti ime, prezime i adresu studenta te

natječaj na koji se student prijavljuje (Erasmus+ natječaj za mobilnost

studenata za studijski boravak - programske zemlje KA131 (EU) ak. god.

2024./25. (zimski i ljetni semestar).

 

U slučaju bilo kakvih pitanja vezano uz natječaj ili natječajnu

dokumentaciju slobodno se obratite prof. dr. sc. Aniti Hafner 

(anita.hafner@pharma.unizg.hr).