Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Produljenje roka za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta

7.6.2023.

Temeljem Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta usvojenog na 7. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća od 26. travnja 2017. godine Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta daje obavijest o

PRODULJENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOGA FAKULTETA

Rok za podnošenje prijedloga je četvrtak 15. lipnja 2023. godine.

Prijedlozi s prilozima predaju se na adresi: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Dekanat, Ante Kovačića 1, s naznakom „Povjerenstvu za dodjelu nagrada i priznanja – prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja“ ili elektronski na e-mail adresu: dekanat@pharma.hr.