Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Objavljen Natječaj Erasmus+ SMS studenti studijski boravak za programske zemlje (EU-KA131) u ak. god. 2024./25.

16.2.2024.

Poštovani studenti,

 

objavljen je Natječaj Erasmus+ studenti studijski boravak (SMS) za programske zemlje (EU-KA131) za akademsku godinu 2024./25., poveznica:

 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/

Molimo da natječajnu dokumentaciju predate u STUDENTSKU POSLOVNICU Fakulteta najkasnije do 4. ožujka 2024. (12.00 sati - podne, online i

papirnato): odnosi se na datum i vrijeme primitka dokumentacije, a ne odnosi se na poštanski žig.

 

Kriterije FBF-a za rangiranje studenata prijavljenih na Natječaj možete naći ovdje.

 

VAŽNO: Prema Kriterijima FBF-a, pri rangiranju prijavljenih studenata u obzir se uzima težinski prosjek ocjena. Stoga je na Studomatu potrebno odabrati potvrdu pod brojem 6: "Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za bolonjske studije" (svrha pod brojem 107 "sudjelovanje u programu studentske razmjene ERASMUS+"), jer ta potvrda uz prosječnu ocjenu prikazuje i težinski prosjek ocjena.

 

Radni jezici mobilnosti na inozemnim sveučilištima dostupni su ovdje.

 

U slučaju da student bira engleski jezik kao radni jezik mobilnosti, dužan je informirati se o zastupljenosti (broju) predmeta koji se održavaju na engleskom jeziku na prihvatnoj instituciji.

 

Napominjemo da studenti koji žele iskoristiti mobilnost za izradu diplomskog rada moraju ishoditi izjavu izabranog mentora/institucije o stanom jeziku kojeg će koristiti tijekom mobilnosti, ukoliko se on razlikuje od radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student prijavljuje za mobilnost.

 

Skrećemo pažnju na kategoriju „studenata s manje mogućnosti“ (razne podzastupljene ili ranjive skupine studenata u visokom obrazovanju – zaseban dokument u Natječaju) kako bi studenti mogli aplicirati za dodatnu financijsku potporu. Novost: kod kategorije „studenti koji studiraju u mjestu izvan mjesta prebivališta“, koju studenti najviše prijavljuju, nacionalna Agencija za mobilnost i programe EU je redefinirala dokaznu dokumentaciju te je sada kao dokaz (uz HAK planer

putovanja) moguće dostaviti presliku osobne iskaznice ILI elektroničko uvjerenje o prebivalištu, dakle ne više i jedno i drugo.

 

Novosti:

 

Uvodi se potpora za putne troškove za studente (i za standardno i za „zeleno“ putovanje) te više nema odvojenih dodatnih

50 eura za „zeleno“ putovanje nego se može dodijeliti uvećana potpora za putni trošak za „zeleno“ putovanje (više detalja u tekstu Natječaja i u Dodatku III Natječaja).

 

Iznosi financijske potpore za grupe zemalja kao i dodatne potpore za studente s manje mogućnosti ostaju isti kao i za ak. god. 2023./24., s time  da su Češka, Slovačka, Slovenija, Latvija i Estonija stavljene u kategoriju zemalja s višom financijskom potporom te će studenti koji odlaze u te zemlje sada primati za 50 EUR veću mjesečnu potporu nego prethodnih godina.