Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Objava II. kruga dodjele STEM stipendija

11.1.2023.

Poštovani studenti,
obavještavamo Vas da je objavljen II. krug dodjele državnih STEM stipendija. Rang-liste su
dostupne u mrežnoj aplikaciji https://stemstipendije.mzo.hr/.
Studenti AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju mrežnoj aplikaciji
stemstipendije.mzo.hr te jedinstvenom identifikacijskom oznakom provjeravaju mjesto na
rang-listi.
Studenti koji su na rang-listi u kvoti, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju,
bit će obaviješteni elektroničkom poštom da su ostvarili pravo na državnu stipendiju.
Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi
studenti koji su se prijavili na Javni poziv, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu
svoje mjesto na rang-listi provjeriti u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr.
Za prihvaćanje državne STEM stipendije potrebno je u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr
do srijede, 18. siječnja 2023. godine, do 12 sati, označiti Izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta
stipendiranja, zatim prihvatiti Uvjete stipendiranja te upisati isključivo IBAN žiroračuna koji
glasi na ime i prezime dobitnice/dobitnika STEM stipendije.
Važna napomena: Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja Ugovora.
Ako u navedenom roku student/ica ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne
prihvaća državnu stipendiju.
Ako student/ica odbija državnu STEM stipendiju, potrebno je u mrežnoj aplikaciji
stemstipendije.mzo.hr označiti Ne prihvaćam stipendiju.
U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu
stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 106/2022.) izrađeno je ukupno
šest rang-listi, odvojeno za STEM nastavničke studijske programe i rang-liste prema razini i
godini studija svih studenata prijavljenih na javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu
državnih stipendija u akademskoj godini 2022./2023.
Pozivamo Vas da redovito prate mrežnu stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja u svrhu
daljnjih saznanja o ovogodišnjoj dodjeli stipendija.