Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

OBAVIJEST ZA STUDENTE 4. GODINE STUDIJA FARMACIJE I MEDICINSKE BIOKEMIJE VEZANO UZ ODABIR MENTORA DIPLOMSKOG RADA

5.4.2023.

Ove godine je Povjerenstvo za studentske i diplomske radove je uvelo promjene u postupak upisa predmeta Diplomski rad. Molimo nastavnike i studente da se pridržavaju dolje navedenih uputa.

Postupak odabira mentora diplomskog rada:

- Studenti, koji su u ovoj akademskoj godini upisali 4. godinu studija, a radit će diplomski rad iduće ak. god. 2022./23 (ovisno o dogovoru s mentorom), do 15. srpnja 2023. imaju rok za razgovor i dogovor s potencijalnim mentorima.

- Mentor diplomskog rada je nastavnik ili suradnik Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (FBF-a) s doktoratom znanosti. Kontakt informacije dostupne su na slijedećoj poveznici nastavnici FBF-a. Mentor može uputiti diplomanda i u drugu instituciju (fakultet, institut ili istraživački laboratorij, industrija) uz uvjet da komentor iz druge institucije ima najmanje znanstveni stupanj magistra znanosti (mr. sc.) te da je tema diplomskog rada iz okvira znanstveno-stručnih kompetencija i interesa glavnog mentora s FBF-a.

- O području znanstvenog rada mentora od interesa studenti se mogu informirati putem osobnih mrežnih stranica svakog od njih te pretragom radova uvrštenih u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)

- Diplomski rad može biti izrađen kao eksperimentalni ili pregledni rad. U eksperimentalnom diplomskom radu student temeljem rezultata provedenih ispitivanja (pokusi ili ankete) potvrđuje ili opovrgava postavljenu hipotezu istraživanja, dok u preglednom diplomskom radu daje sustavan pregled relevantnih spoznaja iz literature o temi istraživanja.

- Mentori za odabrane studente trebaju popuniti Obrazac 1 kojeg studenti mogu preuzeti u Merlin sustavu za e-učenje, u predmetu Diplomski rad te dostaviti odabranom mentoru. Za pristup sadržajima, studenti su dužni samostalno se upisati u predmet. Ljubazno molimo da se obrazac popunjava i potpisuje digitalno.

- Popunjeni Obrazac 1 studenti su dužni učitati u Merlin sustav za e-učenje, u predmet Diplomski rad, u odjeljku Predavanje potvrdnice o imenovanju mentora diplomskog rada. Rok za dostavu potvrdnica je petak, 1. rujna 2023. Studenti koji ne dostave ispunjeni Obrazac 1 u navedenom roku neće moći upisati predmet Diplomski rad u akademskoj godini 2023./2024.

 

Povjerenstvo za studentske i diplomske radove