Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

OBAVIJEST, PREDSTAVLJANJE ERASMUS+ PROGRAMA ZA MOBILNOST STUDENATA

19.2.2024.

Poštovani studenti,

 

predstavljanje Erasmus+ programa za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka i stručne prakse održat će se u petak, 23.02.2024.

s početkom u 16:00 putem MS Teams platforme, prema sljedećem programu:

 

16:00-16:30 prof. dr. sc. Anita Hafner, ECTS koordinator FBF-a: Razmjena studenata u okviru Erasmus+ programa

16:30-16:40 Karla Peruško, studentica FBF-a: Erasmus+ studijski boravak – Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'

16:40-16:50 Matea Katavić, diplomirana studentica FBF-a: Erasmus+ stručna praksa – Universidad de Sevilla

 

Događaju možete pristupiti putem sljedeće poveznice:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNjMTllZmUtYWQ5NC00ZjBlLTkxOGQtMGFhYzY2MWVmMGVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227f22dbb9-0995-4535-8d8b-c3202aa8c86a%22%2c%22Oid%22%3a%22d82bb9ba-18ba-4c4d-90f3-2f01cfddcb26%22%7d

 

Pozivamo studente da se odazovu u što većem broju!