Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Nagrada "Fran Bošnjaković"

29.1.2015.

Nagrade "Fran Bošnjaković" za akademsku godinu 2014./2015.