Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaji

24.1.2023.

Obavijest - natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za ekonomske poslove, na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama (br. 137/2022.), na službenim internetskim stranicama Fakulteta i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezano uz izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za ekonomske poslove, na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu, da je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o neizboru kandidata na javnom natječaju.

13.1.2023.

Obavijest o izboru na radno mjesto I. vrste - viši asistent na na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj od 2. prosinca 2022. godine objavljen u Narodnim novinama br. 140/2022., na službenoj internetskoj stranici Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te putem Euraxess portala, za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste – viši asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o izboru kandidata: ANDREA ČERI.   Profesionalni životopis 

5.1.2023.

Poziv na testiranje - radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za ekonomske poslove, na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu, u Jedinici za financije i računovodstvo

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za ekonomske poslove, na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest:   Prethodna pisana provjera znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (NN br. 137/2022) za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za ekonomske poslove, na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu, održat će se u utorak 10. siječnja 2023. godine i obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti iz područja računovodstva te poznavanje rada na računalu.   Kandidati koji na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti ostvare najmanje 50% ukupnih bodova bit će pozvani na selekcijski razgovor.   Kandidati koji ispunjavaju opće i formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu održavanja testiranja, odnosno selekcijskog razgovora.   Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata.   Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

29.12.2022.

Obavijest - natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju

Obavijest  - natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju   Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama (br. 117/2022.), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, u dnevnom tisku, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Euraxess portala vezano uz izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju, da je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo Odluku o nerealiziranom javnom natječaju.

6.12.2022.

OBAVIJEST o izboru na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - IZV. PROF., znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno, puno radno vrijeme, Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju

OBAVIJEST o izboru na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–izvanredni profesor,  u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju   Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj od 26. kolovoza 2022. godine u Narodnim novinama (99/2022), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku te putem Euraxess portala za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju, da je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o izboru kandidata: SANDRA ŠUPRAHA GORETA   Profesionalni životopis kandidatkinje

2.12.2022.

N A T J E Č A J za radna mjesta

Na temelju članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-292 i suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/22-03/403, Ur. broj: 380-012/246-22-2; dekanica prof. dr. sc. Jasmina Lovrić raspisuje      N A T J E Č A J     za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste viši asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju     Tekst natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici.

24.11.2022.

OBAVIJEST o izboru na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju

OBAVIJEST o izboru na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju– docent,  u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju     Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj od 22. srpnja 2022. godine u Narodnim novinama (85/2022), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku te putem Euraxess portala za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju, da je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o izboru kandidata: KRISTINA PAVIĆ   Profesionalni životopis kandidatkinje

24.11.2022.

OBAVIJEST o izboru na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, znanstveno područje prirodne znanosti, na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku

OBAVIJEST o izboru na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, znanstveno područje prirodne znanosti,  na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj od 21. rujna 2022. godine u Narodnim novinama (109/2022), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku te putem Euraxess portala za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, znanstveno područje prirodne znanosti,  na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku, da je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o izboru kandidata: VALERIJA VUJČIĆ BOK Profesionalni životopis kandidatkinje

24.11.2022.

OBAVIJEST o izboru na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Centru za primijenjenu farmaciju

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj od 21. rujna 2022. godine u Narodnim novinama (109/2022), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku te putem Euraxess portala za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Centru za primijenjenu farmaciju, da je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o izboru kandidata: DORA BELEC Profesionalni životopis kandidatkinje

23.11.2022.

N A T J E Č A J za radna mjesta i zvanja

Na temelju članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-135, suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/22-03/126, Ur. broj: 380-012/246-22-4, suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 602-04/22-04/00107, Ur. broj: 533-04/22-0019, Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-224, Odluke Dekanice Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-194 i suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/327, Ur. broj: 380-012/246-22-3  dekanica prof. dr. sc. Jasmina Lovrić raspisuje   N A T J E Č A J     za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju za izbor jednog nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija (područje stručnosti farmaceutika i biofarmaceutika) bez zasnivanja radnog odnosa za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste: stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za ekonomske poslove, na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu, u Jedinici za financije i računovodstvo       Tekst natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici.