Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaji

19.4.2024.

POZIV NA SELEKCIJSKI RAZGOVOR - radno mjesto: voditelj ustrojstvene jedinice III. vrste, interni naziv: računovodstveni referent za obradu plaće, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Službi računovodstva i financija

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto: voditelj ustrojstvene jedinice III. vrste, interni naziv: računovodstveni referent za obradu plaće, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Službi računovodstva i financija daje sljedeću obavijest:   Selekcijski razgovor za kandidate prijavljene na javni natječaj (NN br. 32/2024) za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto:  voditelj ustrojstvene jedinice III. vrste, interni naziv: računovodstveni referent za obradu plaće, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Službi računovodstva i financija, (točka 2. natječaja), održat će se u četvrtak 25. travnja 2024. godine.   Kandidati koji ispunjavaju opće i formalne uvjete natječaja bit će pozvani na selekcijski razgovor putem e-pošte.   Po dolasku na razgovor od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata.   Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti selekcijskom razgovoru.

19.4.2024.

POZIV NA SELEKCIJSKI RAZGOVOR - radno mjesto: referent, interni naziv: računovodstveni referent-financijski knjigovođa, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Službi računovodstva i financija

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto: referent, interni naziv: računovodstveni referent-financijski knjigovođa, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Službi računovodstva i financija daje sljedeću obavijest:   Selekcijski razgovor za kandidate prijavljene na javni natječaj (NN br. 32/2024) za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto: referent, interni naziv: računovodstveni referent-financijski knjigovođa, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Službi računovodstva i financija, (točka 1. natječaja), održat će se u četvrtak 25. travnja 2024. godine.   Kandidati koji ispunjavaju opće i formalne uvjete natječaja bit će pozvani na selekcijski razgovor putem e-pošte.   Po dolasku na razgovor od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata.   Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti selekcijskom razgovoru.  

19.4.2024.

Natječaj za radna mjesta

Na temelju članka 27. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Dekanice Klasa:119-02/23-01/02, Ur. broj: 251-62-01-23-1 i suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/23-03/775, Ur. broj: 251-25-0/1-23-2; dekanica prof. dr. sc. Jasmina Lovrić raspisuje    N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste: tehnički suradnik-laborant, na određeno vrijeme-zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju     Tekst natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici.

12.4.2024.

Obavijest o djelomičnom poništenju javnog natječaja

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme-zamjena, u nepunom radnom vremenu (50%), na Zavodu za prehranu i dijetoterapiju   Za javni natječaj objavljen 22. studenoga 2023. godine u Narodnim novinama (140/2023), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Euraxess portala te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme-zamjena, u nepunom radnom vremenu (50%), na Zavodu za prehranu i dijetoterapiju Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio je Odluku o djelomičnom poništenju javnog natječaja za točku 2. (NN 140/2023).   

5.4.2024.

Natječaj za radna mjesta

Na temelju članka 27. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 007-01/23-01/04; Ur.broj: 251-62-01-23-164, suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu 100-01/23-03/395, Ur. broj: 251-25-03/1-23-2 i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja 602-04/23-04/00108, Ur. broj: 533-04-23-0010  dekanica prof. dr. sc. Jasmina Lovrić raspisuje        N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme od 6 godina, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju     Tekst natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici.

4.4.2024.

OBAVIJEST O IZBORU NA SURADNIČKO RADNO MJESTO VIŠI ASISTENT - ZAVOD ZA PREHRANU I DIJETOTERAPIJU

OBAVIJEST o izboru na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za prehranu i dijetoterapiju Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj od 24. siječnja 2024. godine u Narodnim novinama (9/2024), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te putem Euraxess portala za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za prehranu i dijetoterapiju da je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o izboru kandidata:   EMERIK GALIĆ   Profesionalni životopis kandidata

4.4.2024.

OBAVIJEST O IZBORU NA SURADNIČKO RADNO MJESTO VIŠI ASISTENT - projekt "Glikozilacija komponente komplementa C3 u razvoju šećerne bolesti tipa 1 i autoimunosti"

OBAVIJEST o izboru na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme od 2 godine, u punom radnom vremenu, na HRZZ istraživačkom projektu: „Glikozilacija komponente komplementa C3 u razvoju šećerne bolesti tipa 1 i autoimunosti" Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj od 31. siječnja 2024. godine u Narodnim novinama (12/2024), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te putem Euraxess portala za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme od 2 godine, u punom radnom vremenu, na HRZZ istraživačkom projektu: „Glikozilacija komponente komplementa C3 u razvoju šećerne bolesti tipa 1 i autoimunosti" da je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o izboru kandidata:   BRANIMIR PLAVŠA   Profesionalni životopis kandidata  

28.3.2024.

POZIV NA SELEKCIJSKI RAZGOVOR - radno mjesto: stručni suradnik za kadrovske, opće i tehničke poslove u Službi za kadrovske i opće poslove

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Službi za kadrovske i opće poslove daje sljedeću obavijest:   Selekcijski razgovor za kandidate prijavljene na javni natječaj (NN br. 16/2024) za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za kadrovske, opće i tehničke poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Službi za kadrovske i opće poslove, (točka 2. natječaja), održat će se u srijedu 3. travnja 2024. godine.   Kandidati koji su na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti ostvarili najmanje 50% ukupnih bodova bit će pozvani na selekcijski razgovor putem e-pošte.   Po dolasku na razgovor od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata.   Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti selekcijskom razgovoru.

27.3.2024.

Obavijest - natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste: rukovoditelj odsjeka u područnoj službi, interni naziv: rukovoditelj Odsjeka za financije i računovodstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Službi računovodstva i financija

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama (br. 9/2024.), na službenim internetskim stranicama Fakulteta i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezano uz izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste: rukovoditelj odsjeka u područnoj službi, interni naziv: rukovoditelj Odsjeka za financije i računovodstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Službi računovodstva i financija da je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o neizboru kandidata na natječaju.

20.3.2024.

Poziv na testiranje - radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za kadrovske, opće i tehničke poslove

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za kadrovske, opće i tehničke poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest: Prethodna pisana provjera znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (NN br. 19/2024) za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za kadrovske, opće I tehničke poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, održat će se u utorak 26. ožujka 2024. godine. Kandidati koji na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti ostvare najmanje 50% ukupnih bodova bit će pozvani na selekcijski razgovor. Kandidati koji ispunjavaju opće i formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu održavanja testiranja, odnosno selekcijskog razgovora. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.