Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Akti značajni za nastavno i nenastavno osoblje

  1. Zakon o ustanovama
  2. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  3. Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
  4. Novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti – na snazi od 22. listopada 2022. 

Akti značajni za studente

  1. Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
  2. Pravilnik o studentskoj ispravi
  3. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

Akti značajni za osiguravanje kvalitete

  1. Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
  2. Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta
  3. Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnica