Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima JN 11 2023 OBNOVA

Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima

Na temelju odredbe članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22), Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, u ovoj rubrici objavit će opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskoga subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora prije samog pokretanja otvorenoga ili ograničenoga postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga te će sa zainteresiranim gospodarskim subjektima biti provedeno savjetovanje vezano uz navedene teme.

 

Savjetovanje će trajati najmanje pet dana, a Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet razmotrit će nakon provedenog savjetovanja sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će izvješće objaviti na svojoj internetskoj stranici, u ovoj rubrici.

 

Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima IZVOĐENJE RADOVA CJELOVITE OBNOVE ZGRADE FAKULTETA (ANTE KOVAČIĆA 1)