Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Javna nabava

 1. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
 2. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
 3. Plan nabave za 2023. godinu
 4. VIII. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 5. VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 6. Registar sklopljenih ugovora za 2021. godinu
 7. Registar sklopljenih ugovora za 2022. godinu
 8. Registar sklopljenih ugovora za 2022. godinu_5.1.2023.
 9. Registar sklopljenih ugovora za 26.1.2023.
 10. V. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 11. Procedura stvaranja ugovornih obveza na Farmeceutsko-biokemijskom fakultetu (16. 3. 2022.)
 12. Plan nabave 2022_EOJN RH
 13. Plan nabave za 2022. godinu
 14. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 15. II. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 16. III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.
 17. IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 18. Plan nabave za 2021. godinu
 19. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
 20. Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu
 21. Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu
 22. Četvrta izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu
 23. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu
 24. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
 25. Plan nabave za 2020. godinu
 26. Registar sklopljenih ugovora za 2020. godinu
 27. Odluka FV-a o usvajanju Plana nabave za 2020. godinu
 28. Odluka FV-a i Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
 29. Plan nabave 2019. godine - izmjene i dopune
 30. Registar sklopljenih ugovora 2019. godinu
 31. Odluka FV-a o usvajanju Plana nabave za 2019. godinu
 32. Plan nabave za 2019. godinu
 33. Odluka FV-a i Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
 34. Plan nabave za 2018. godinu
 35. PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA NA FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOM FAKULTETU
 36. PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA NA FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOM FAKULTETU (13.12.2018.)
 37. HODOGRAM AKTIVNOSTI PRI NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA
 38. Odluka FV o usvajanju Plana nabave za 2018. godinu
 39. Registar sklopljenih ugovora 2018. godinu
 40. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
 41. Obavijest o sprječavanju sukoba interesa_23. 5. 2022.
 42. Odluka o proceduri izvršavanja ugovornih obaveza u ugovorima javne i jednostavne nabave