Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

PODACI ZA UPLATU NAKNADE ZA PROVEDBU IZBORA U ZNANSTVENO ZVANJE

 

Naziv: Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Adresa: Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

Telefon: (+385) 01 48 18 288

Fax: (+385) 01 63 94 400

E-mail: dekanat@pharma.hr

Web: www.pharma.hr

OIB: 14509285435

MB: 03205037

Kunski račun: HR1923600001101344042

VAT: HR14509285435

SWIFT/BIC: ZABAHR2XXXX

 

 1. Osoba koja želi pokrenuti postupak za izbor u znanstveno zvanje dužna je uputiti Fakultetu sljedeće podatke:

 

 1. ime i prezime
 2. adresa
 3. OIB

 

 1. Ako će uplatu izvršiti poslodavac ili druga pravna osoba potrebno je Fakultetu dostaviti sljedeće podatke (u izjavi kojom potvrđuju da uplaćuju troškove postupka za kandidata):

 

 1. naziv institucije
 2. adresa institucije
 3. OIB institucije
 4. IBAN
 5. SWIFT/BIC
 6. ime i prezime kandidata za kojeg se vrši uplata

 

Potrebno je dostaviti i odluku kojom se pravna osoba obvezuje podmiriti troškove.

 

Podatke (i odluku) potrebno je dostaviti elektroničkom poštom na dekanat@pharma.hr uz naznaku: Dostava podataka potrebnih za provedbu izbora u znanstveno zvanje.

 

Podaci se dostavljaju u svrhu izdavanja računa na ime provedbe postupka za izbor u znanstveno zvanje.

 

Naknada za izbor u znanstveno zvanje iznosi 6.000,00 kuna.