Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

IZBOR U ZNANSTVENO ZVANJE

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet ovlaštena je ustanova za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju farmacija, grana farmacija/medicinska biokemija.

Postupak izbora u znanstveno zvanje može pokrenuti osoba koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u određeno znanstveno zvanje.

Postupak može pokrenuti i znanstvena organizacija s kojom pristupnik ima ugovor o radu.

Zahtjev za izbor u znanstveno zvanje podnosi se Fakultetskom vijeću Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u određeno znanstveno zvanje. 

Naknada postupka izbora u znanstvena zvanje iznosi 6.000,00 kuna. Zahtjev se upućuje na dnevni red Fakultetskog vijeća po uplaćenoj naknadi na ime provedbe postupka.  

Dokumenti koji se odnose na izbor u znanstveno zvanje: