Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Akti Sveučilišta i Rektorskog zbora

 1. Statut Sveučilišta u Zagrebu – na snazi od 31. ožujka 2023. 
 2. Statut Sveučilišta u Zagrebu
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu

Akti značajni za nastavno i nenastavno osoblje

 1. Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
 2. Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usoz-18-2012-6 od 25.listopada 2013.
 3. Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu
 4. Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus
 5. Pravilnik o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij
 6. Odluka o sastavu i načinu izbora članova Senata i članova vijeća područja

Akti značajni za studente

 1. Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu
 2. Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu
 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, stupio na snagu 23. lipnja 2016.
 4. Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (pročišćeni tekst)
 5. Pravilnik o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu
 6. Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade
 7. Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita
 8. Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti

Akti značajni za osiguravanje kvalitete

 1. Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu
 2. Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu