Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
 

Domaći projekti

Voditelj projekta / Naziv projekta / Ustanova nosilac projekta

1.
Prof. dr. sc. Lada Rumora
Uloga stresnog proteina Hsp70 u imunosno-upalnom odgovoru kod kronične opstruktivne bolesti pluća ​
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
2.
Doc. dr. sc. Mirza Bojić
Metabolizam i interakcije biološki aktivnih spojeva i QSAR
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
3.
Izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević
Ekstrakcija magnezijevog klorida iz morske vode pomocu ion-selektivnog izmjenjivača
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
4.
Prof. dr. sc. Olga Kronja
Strukturna svojstva kojia određuju nukleofigalnost izlaznih skupine te teorijski model za procjenu solvolitičke reaktivnosti
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet

5.

Izv. prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet

6.  

Prof. dr. sc. Renata Zadro 
Genski polimorfizmi i ishemijski moždani udar u djece
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet

7.

Doc. dr. sc. Olga Gornik
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet

8.

Doc. dr.sc. Tin Weitner
Utjecaj glikozilacije transferina na vezivanje željeza
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet

9.

Prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo
Održivi razvoj inovaciije u hrani-valorizacija otpada masline
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet

10.

 Izv. prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky
Utjecaj botulinum toksina na bol koštano-mišićnog porijekla
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet

11.

Izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić
Galektin-3 i infekcije plijesnima Aspergillus iz sekcije Nigri
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet

12.

Izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Domjan
Elementi u tragovima i oksidacijski stres u pretilosti
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet

13.

Izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević
Utjecaj deglikozilacije alfa-kiselog glikoproteina na vezanje nekih lijekova
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet

14.

Izv. prof. dr. sc. Kroata Hazler Pilepić
Evaluacija bioloških učinaka sekundarnih biljnih metabolita vrsta roda glavulja
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet

15.

Dr. sc. Jasna Jablan
Ispitivanje teških metala i kemijskog sastava proizvoda autohtone sorte jabuke samoniklice
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet

16.

Izv. prof. dr. sc. Milena Jadrijević Mladar Takač
Istraživanje značajki inhibitora protein tirozin kinaze i histon deacetilaze u antitumorskoj terapiji
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet

17.

Izv. prof. dr. sc. Mario Jug
Razvoj terapijskijih nanosustava za lokalnu primjenu antibiotika
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
18.
Prof. dr. sc. Olga Kronja
Strukturne karakteristike koje određuju reaktivnost nukleofuga i elektrofuga
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
19.
Doc. dr. sc. Iva Mucalo
Utjecaj potencijalno neprikladnih lijekova na kliničke ishode u bolesnika starije životne dobi
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
20.
Prof. dr. sc. Biljana Nigović
Nanosenzori i nove metode analize lijekova i bioaktivnih molekula
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
21.
Doc. dr. Ivan Pepić
Biofarmaceutska ispitivanja transkornealnog prijenosa djelatne tvari
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
22.
Prof. dr. sc. József Petrik
Utjecaj ekspresije i stanične lokalizacije GAPDH-a na apoptozu i mitogena svojstva stanica karcinoma dojke
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
23. Izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić
Mehanizam djelovanja biomedicinski značajnih polifenolnih spojeva
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
24.
Prof. dr. sc. Lada Rumora
Aktivacija TLR receptora u primarnim epitelnim stanicama bronho-trahealnog sustava
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
25.
Doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta
Biološke značajke cfsDNA i glikanskih profila sjemene tekućine
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
26.
Prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević
Istraživanje antimikrobnog učinka biljnih vrsta tradicionalne kineske medicine
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
27.
Prof. dr. sc. Valerije Vrček
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
28.
Izv. prof. dr. sc. Jadranka Vuković Rodriguez
Istraživanje antimikrobnih i protuupalnih svojstava te profila kakvoće vrste Erodium cicutarium (L.) L'Her. (Geraniaceae)
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
29.
Prof. dr. sc. Branka Zorc
Semikarbazidi primakina s halogeniranim arilnim supstituentima i cimetnom kiselinom
Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

 

  1. Popis svih nacionalnih znanstvenih i stručnih projekata