Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

HRZZ projekti

voditelj projekta / naziv projekta/ godine trajanja

Istraživački projekti

Prof. dr. sc. Olga Kronja
(2014.-2018.)
 
Prof. dr. sc. Lada Rumora
(2015. – 2019.)
 
Prof. dr. sc. Renata Zadro
(2015.–2019.)
 
Prof. dr. sc. Branka Zorc
(2015.-2019.)
 
Izv. prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić
(2016.-2020.)
 
Izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević
(2017.-2021.)
 
Prof. dr.sc. Valerije Vrček
(2017.-2021.)
 

Uspostavni projekti

Doc. dr. sc. Mirza Bojić
(2015.-2018.)
 
Izv. prof. dr. sc. Olga Gornik
(2015.-2018.)
 
Izv. prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo
(2015.-2019.)
 
Izv. prof. dr. sc. Anita Hafner
(2018.-2022.)
 
Izv. prof. dr. sc. Ana Mornar Turk
(2018.-2022.)
 
Doc. dr. sc. Tin Weitner
(2018.-2023.)
 
Izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić Džolić

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

(mentor / naziv projekta kojem je doktorand pridružen)

 

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo / Održivi razvoj inovacije u hrani - valorizacija otpada masline

Izv. prof. dr. sc. Olga Gornik / Glikozilacija plazmatskih proteina u razumijevanju dijabetesa tipa 1

Prof. dr. sc. Lada Rumora / Uloga stresnog proteina Hsp70 u imunosno-upalnom odgovoru kod kronične opstrukcijske plućne bolesti

Prof. dr. sc. Branka Zorc / Dizajniranje, sinteza i evaluacija derivata primakina, sorafeniba i vorinostata kao potencijalnih citostatika

Izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević / Glikozilacija alfa kiselog glikoproteina – put prema personaliziranoj terapiji

Prof. dr. sc. Valerije Vrček / Kvanto-kemijski dizajn, priprava i biološka svojstva organometalnih derivata nukleobaza

Izv. prof. dr. sc. Ana Mornar Turk/ Razvoj naprednih analitičkih metoda za lijekove i biološki aktivne tvari u liječenju upalnih bolesti crijeva

Izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić Džolić / Derivati harmina kao potencijalni antimalarici

Arhiva

Program “Partnerstvo u istraživanjima”

Prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić
Razvoj in vitro/ex vivo modela za ispitivanje permeabilnosti novih topičkih oftalmičkih lijekova
(2012.–2015.)
HRZZ i PLIVA Hrvatska d.o.o.

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti 

(mentor / naziv projekta kojem je doktorand pridružen)

Izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić / Razvoj in vitro/ex vivo modela za ispitivanje permeabilnosti novih topičkih oftalmičkih lijekova