Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Oblikovanje lijekova

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 7.
Broj ECTS bodova: 9
Ciljevi predmeta: Student će upoznati farmaceutske oblike lijekova, njihova svojstva, načela i tehnologije izrade, kontrolu ispravnosti; proučavati pomoćne tvari, vrednovati njihov utjecaj na djelovanje i stabilnost lijeka, te na svojstva farmaceutskih oblika lijekova. Stečena znanja i vještine osiguravaju podlogu za predmete: Magistralna receptura, Kozmetologija, Novi terapijski sustavi, Industrijska farmacija, Klinička farmacija s farmakoterapijom, Osiguranje kvalitete i registracija lijekova, Stručna praksa II, Ljekarnička skrb i Stručno osposobljavanje za ljekarnike.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebna je odslušana Biofarmacija s farmakokinetikom
Preduvjet za polaganje:
potrebna je položena Biofarmacija s farmakokinetikom
Ishodi učenja: Nakon položenog ispita student će moći/biti u stanju:
  1. Definirati i prepoznati farmaceutske oblike lijekova te navesti prednosti i ograničenja njihove primjene;
  2. Klasificirati osnovne i sporedne pomoćne tvari, opisati njihovu primjenu u izradi farmaceutskih oblika lijekova, te vrednovati njihov utjecaj na stabilnost i učinkovitost lijeka;
  3. Objasniti i opisati tehnološke postupke izrade pojedinih skupina oblika lijekova, analizirati njihove prednosti i ograničenja, te procijeniti njihov utjecaj na stabilnost i učinkovitost lijeka;
  4. Odabrati odgovarajući postupak izrade oblika lijeka i uvjete proizvodnje ovisno o fizičko-kemijskim svojstvima lijeka i pomoćnih tvari, načinu njegove primjene i ciljnoj skupini bolesnika;
  5. Navesti i opisati postupke vrednovanja kakvoće oblika lijekova, te procijeniti utjecaj korištenih pomoćnih tvari i tehnoloških postupaka izrade na njihovu kakvoću;
  6. Prepoznati tehnološki značajne inkompatibilnosti lijeka i/ili pomoćnih tvari i/ili ambalaže;
  7. Izrađivati i tehnološki vrjednovati različite ljekovite oblike.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Željka Vanić Izvanredni profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Mario Jug Izvanredni profesor Voditelj
Zora Rukavina Asistent – znanstveni novak