Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Kozmetologija

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 5
Ciljevi predmeta: Student će upoznati osnove anatomije i fiziologije kože i adneksa, medicinske aspekte djelovanja i nusdjelovanja kometičkih sredstava (dermatofarmaceutika), karakterizaciju kozmetičkih pripravaka, aktivne i pomoćne supstancije za izradu kozmetičkih pripravaka, sistematizaciju kozmetičkih pripravaka prema namjeni, sastavu i tehnologiji izrade te stabilnost kozmetičkih pripravaka - dermatofarmaceutika. Studenti će razumjeti ovisnost ishoda primjene kozmetike - dermatofarmaceutika o sastavu, načinu primjene i tehnologiji izrade pripravaka/oblika. Stečena znanja i vještine osiguravaju podlogu za Ljekarničku skrb i Stručno osposobljavanje za ljekarnike.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebno je odslušano Oblikovanje lijekova
Preduvjet za polaganje: potrebno je položeno Oblikovanje lijekova

Ishodi učenja: Nakon položenog ispita student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati građu i funkciju kože i adneksa;
  2. Prepoznati i odrediti tip i stanje kože i navesti metode i postupke određivanja stanja kože;
  3. Opisati najčešće poremećaje i bolesti kože;
  4. Povezati formuliranje i primjenu kozmetičkih pripravaka - dermatofarmaceutika sa strukturom i funkcijom te određenim stanjem kože;
  5. Klasificirati sirovine (pomoćne i djelatne tvari) za izradu kozmetičkih pripravaka – dermatofarmaceutika;
  6. Navesti različite kozmetičke – dermatofarmaceutske oblike i objasniti mogućnosti i ograničenja svakog od njih;
  7. Diskutirati ovisnost ishoda primjene kozmetike – dermatofarmaceutika o sastavu i tehnologiji izrade formulacije te pravilnom odabiru prema tipu i stanju kože;
  8. Savjetovati o odabiru i primjeni kozmetike – dermatofarmaceutika, kao i o klasifikaciji, kontroli kvalitete i postupcima registracije kozmetike – dermatofarmaceutika;
  9. Izraditi i ispitati osnovne kozmetičke – dermatofarmaceutske oblike tipa kreme, masti, losiona, gela i posipa.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić Izvanredni profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Anita Hafner Izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić Izvanredni profesor