Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Industrijska farmacija

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Student će upoznati i razumjeti procese u razvoja novog i generičkog lijeka, opremu i tehnologije koje se koriste u proizvodnji lijekova: čvrstih oralnih, polučvrstih i tekućih lijekova, te opremanje lijekova u primarno i sekundarno pakiranje. Stečeno znanje i vještine student će moći primjenjivati u praksi bez obzira je li to farmaceutska industrija, analitički laboratorij kontrole kvalitete, Agencije za lijekove ili ljekarna.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: nema
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će biti u stanju:
  1. Objasniti proces razvoja novog lijeka;
  2. Objasniti razliku između inovativnog i generičkog lijeka;
  3. Poznavati pretformulacijska ispitivanja i definirati što sve ona obuhvaćaju;
  4. Definirati tehnologije koje se koriste za proizvodnju čvrstih oralnih oblika, za polučvrste oblike i tekuće oblike;
  5. Procijeniti pri kojim uvjetima treba ispitivati stabilitet da bi se procijenio rok valjanosti lijeka i uvjeti čuvanja;
  6. Odabrati parametre kojima će se procijeniti kvaliteta lijeka;
  7. Primijeniti znanja stečena na predavanjima u pripremi i prezentaciji vlastitog rada.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
dr. sc. Biserka Cetina Čižmek Docent Voditelj