Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Farmaceutika

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 5.
Broj ECTS bodova: 3,5
Ciljevi predmeta: Student će upoznati temeljne fizičko-kemijske i biološke principe razvoja, proizvodnje i karakterizacije farmaceutskih oblika lijekova; razumjet će međuovisnost fizičko-kemijskih svojstava djelatne tvari, ljekovitog oblika i tehnologije izrade, upoznati mehanizme optimiranja ljekovitog pripravka s obzirom na stabilnost i učinkovitost te način i mjesto primjene. Stečena znanja i vještine neophodna su za slušanje predmeta Biofarmacija s farmakokinetikom. Stečena znanja i vještine osiguravaju podlogu za predmete Oblikovanje lijekova, Nove terapijske sustave i Industrijsku farmaciju.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebna je položena Fizikalna kemija II
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog ispita student će moći/biti u stanju:
  1. Objasniti temeljne fizičko-kemijske i biološke principe razvoja, proizvodnje i karakterizacije farmaceutskih oblika lijekova;
  2. Navesti i objasniti postupke fizičko-kemijske karakterizacije koje je neophodno provesti pri razvoju i evaluaciji farmaceutskih oblika lijekova;
  3. Procijeniti kvalitetu i stabilnost farmaceutskog oblika lijeka temeljem provedene fizičko-kemijske karakterizacije;
  4. Odabrati prikladan tehnološki proces za izradu ljekovitog pripravka temeljem provedene fizičko-kemijske karakterizacije;
  5. Racionalno pristupiti poboljšanju stabilnosti nedovoljno stabilnih ljekovitih pripravaka;
  6. Provesti računsku analizu eksperimentalnih rezultata u svrhu karakterizacije lijeka ili ljekovitog oblika.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
izv. prof. dr. sc. Anita Hafner Izvanredni profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić Izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić Izvanredni profesor