Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

19. Smotra Sveučilišta

Ovogodišnja Smotra Sveučilišta uz slogan „Sve na jednom mjestu“ održana je 14-15. studenog 2014. u Sudentskom centru u Zagrebu. Uz 32 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (fakultete i akademije), posjetiteljima se tijekom dva dana predstavio i Farmaceutsko biokemijski fakultet. Osim informativnih letaka o upisima i studiju na i ovom prilikom posjetitelji su u izložbenom prostoru Fakulteta mogli vidjeti niz drugih zanimljivosti. Studenti su za tu priliku priredili „Recept (Rp.)“ za studij farmacije te su posjetitelji, donoseći Rp. na štand FBF-a, mogli dobiti sve informacije o studiju i studentskom životu na FBF-e te stručnu uputu o primjeni i doziranju vitamina C, pastila i drugih farmaceutskih proizvoda. Također, studenti su priredili „Uputnicu“ za studij medicinske biokemije, a osim informacija o studiju posjetitelji su mogli saznati kolika je koncentracija glukoze u kapilarnoj krvi i zašto je važna ta dijagnostička pretraga u prevenciji bolesti. Osim toga, studenti su priredili kviz-pitanja iz kemije i biologije koja su povezana s farmacijom i medicinskom biokemijom, a za točne odgovore posjetitelji su nagrađeni prikladnim farmaceutskim proizvodima za primjenu na kožu. Posjetitelji su uz pomoć naših studenata imali priliku u računalnom programu složiti molekule antibiotika (penicilina, azitromicina, mupirocina), acetil salicilne kiseline i askorbinske kiseline te naučiti o njihovom terapeutskom djelovanju i važnosti pravilne primjene. Na prezentaciji Fakulteta, koja je održana 14. studenog od 12:50 do 13:05 sati, u razgovoru sa voditeljima programa Smotre sudjelovala je prof. dr. sc. Jerka Dumić, dekanica Fakulteta i studenti Petra Bulić i Vedran Mužinić, koji su posjetiteljima Smotre otkrili specifičnosti studija, odnosno studentskog života na FBF-u. Fakultetu je i ove godine dodijeljeno Priznanje u kategoriji najboljeg promidžbenog materijala. To je drugo po redu priznanje, a prvo je Priznanje za komunikativnost, susretljivost i pristupačnost dodjeljenjo Fakultetu 2011. na 16. Smotri Sveučilišta.