Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Sveučilišni diplomski studij- postupak prijave

Farmaceutsko-biokemijski fakultet u prve godine studija upisuje:

  • redovite studente koji studiraju uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (bez plaćanja).
  • redovite studente – strane državljane koji sami plaćaju troškove svog obrazovanja.

Opći uvjeti

Pravo upisa na studije imaju sve osobe koje su završile četverogodišnje srednje obrazovanje i uspješno položile državnu maturu.

Prijava

Prijave se obavljaju preko Središnjeg prijavnog ureda u skladu s uputama navedenog ureda.

Natječaj

Natječaj za upis studenata u prvu godinu studija objavljuje se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu. U natječaju su definirani detalji vezani za prijavu.

Kriteriji za upis kandidata na Sveučilišne diplomske studije -  Studij farmacije i Studij medicinske biokemije

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 250 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

- Hrvatski jezik (viša razina)

do 50 bodova

- Matematika (viša razina)

do 200 bodova

- Strani (ili klasični) jezik (viša razina)

do 50 bodova

- Kemija

do 200 bodova

- Biologija*

do 200 bodova

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

  • ukoliko kandidat tijekom srednjoškolskog obrazovanja nije odslušao i položio dvije godine nastave iz Latinskog jezika mora to učiniti do upisa u II. godinu studija

d) Dodatna učenikova postignuća

  • osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim ili međunarodnim natjecanjima iz predmeta Kemija ili Biologija ili Matematika (jedno natjecanje 30 bodova, dva ili više natjecanja 50 bodova)

   do 50 bodova.