Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Horizontalna mobilnost

STUDIJ FARMACIJE

 

NAZIV PREMETA

SEMESTAR

POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE

UPISNA KVOTA

Zdravstvena ekologija

V

-

10

Farmaceutska kemija 1

V

Položena organska kemija, odslušana mikrobiologija i molekularna biologija (ili neka inačica molekularne biologije)

3

Primijenjena mikrobiologija

VII

Položen predmet koji obuhvaća temeljna znanja iz medicinske mikrobiologije ili barem opće mikrobiologije

5

Odabrana poglavlja iz farmaceutske kemije

VII

Položena organska kemija

5

Analitika u razvoju farmaceutskih proizvoda

VIII

Poznavanje analitičke kemije, poznavanje osnova instrumentalnih analitičkih tehnika

5

Eksperimentalna farmakologija

VIII

Obavezno: poznavanje animalne/humane fiziologije i patofiziologije

Dodatni (neobavezni) uvjet: osnovno znanje o djelovanju lijekova (odslušana farmakologija)

5

Medicinal Chemistry

VII

Poznavanje engleskog jezika, odslušana organska kemija

10

Dizajniranje novih lijekova

IX

Položena organska kemija

3