Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Rektorova nagrada

Rektorova nagrada kojom se nagrađuju najbolji studentski radovi znanstvenog ili stručnog sadržaja odnosno umjetnička ostvarenja ustanovljuje se radi poticanja znanstvenoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada te promicanja studentskoga stvaralaštva. Nagradu dodjeljuje Rektor Sveučilišta u Zagrebu prema Pravilniku donesenom od strane Sveučilišta.

 

Kriteriji vrednovanja izvrsnosti znanstvenih radova studenata donijeti od strane Povjerenstva za studentske radove i nagrade
Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Kriteriji vrednovanja izvrsnosti znanstvenih radova studenata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i njihovo uvrštavanje na listu prvenstva Fakulteta su sljedeći:

  • Izvornost znanstvenog istraživanja – novo istraživanje čiji rezultati prethodno nisu objavljeni u znanstvenom časopisu i/ili prezentirani na znanstvenom skupu;
  • Aktualnost znanstvenog istraživanja – znanstveno istraživanje temelji se na literaturi koja je većinom objavljena u posljednjih 5 godina;
  • Znanstveni pristup rješavanju postavljenog zadatka – znanstveno istraživanje temelji se na jasno definiranoj hipotezi koja se opisanim i provedenim pokusima potvrđuje ili opovrgava;
  • Primjena suvremenih i/ili raznolikih tehnika/metodologija u eksperimentalnom radu – suvremenost metoda se potvrđuje citiranjem uporabe u literaturi objavljenoj u posljednjih 5 godina, a raznolikost metoda pokazuje da je znanstveno istraživanje metodološki pokriveno s različitih aspekata;
  • Opseg znanstvenog istraživanja – utvrđuje se raznolikošću metoda, brojem analiziranih uzoraka i/ili vremenskom zahtjevnošću istraživanja;
  • Sustavnost u prikazivanju rezultata – rezultati istraživanja su dobro dokumentirani i međusobno usporedivi;
  • Istraživanje je dio znanstvenih projekata koji su prošli neovisnu evaluaciju na kojima je mentor voditelj/suradnik – potvrđuje se obrazloženjem mentora;
  • Snažan interes i motiviranost autora, studenta, za znanstveni rad; Samostalnost i inventivnost autora, studenta, u znanstveno-istraživačkom radu; Suradljivost autora, studenta, u timskom radu – potvrđuje se obrazloženjem mentora;
  • Uspjeh studenta tijekom studija.