Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Diplomski rad i diplomski ispit

Prema Pravilniku o studiranju na diplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (lipanj 2014.), članak 62 i 63:

  1. Diplomski rad predstavlja rad kojeg student izrađuje pod nadzorom voditelja i to na Fakultetu ili drugoj instituciji koja pruža mogućnost znanstveno-istraživačkog rada prema Uputama za izradu diplomskog rada.
  2. Organizaciju izrade Diplomskih radova vodi Povjerenstvo za diplomske radove.
  3. U slučaju izrade Diplomskog rada u drugoj instituciji Povjerenstvo za diplomske radove na prijedlog nastavnika-voditelja imenuje stručnu osobu pod čijim nadzorom će student u toj instituciji izraditi praktični dio diplomskog rada.
  4. Diplomskim ispitom student dokazuje da je sposoban primjenjivati znanja i vještine stečene tijekom studija i da može rješavati zadatke svoje struke.
  5. Diplomskom ispitu može pristupiti student koji ispunjava sljedeće uvjete:
  • najmanje dvije godine studirao je na Fakultetu,
  • udovoljio je svim uvjetima obveznih i izbornih oblika nastave propisanih izvedbenim planom nastave,
  • položio je sve propisane ispite te prikupio najmanje 300 ECTS bodova,
  • da je obavio propisanu stručnu praksu,
  • da je njegov diplomski rad prihvaćen od Povjerenstvu za diplomske radove.

6. Diplomski ispit je usmeni ispit, a sastoji se od obrane Diplomskog rada i provjere znanja diplomanda iz područja Diplomskog rada.

7. Diplomski ispit je javan, a polaže se pred Povjerenstvom kojeg imenuje Dekan na prijedlog Povjerenstva za diplomske radove i mora se obaviti u jednom danu.

Popis studenata i voditelja diplomskih radova u ak. god. 2018/2019.

Popis studenata i voditelja diplomskih radova u ak. god. 2017/2018.

Popis studenata i voditelja diplomskih radova u ak. god. 2016/2017.

Popis studenata i voditelja diplomskih radova u ak. god. 2015/16.

Popis studenata i voditelja diplomskih radova u ak. god. 2014/15.

Popis studenata bez dodijeljenih voditelja diplomskog rada u ak. god. 2014/15.

Diplomski radovi 2014.

Diplomski radovi 2015.