Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

USPJEŠNO ZAVRŠENE AKTIVNOSTI PROJEKTA “RAZVOJ INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA FARMACIJE NA ENGLESKOM JEZIKU – PHARMA5.0“

12.10.2021.

Na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu uspješno je kraju priveden još jedan projekt “Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija farmacije na engleskom jeziku – Pharma5.0“.

 

U svrhu poboljšanja kvalitete i relevantnosti visokoga obrazovanja kroz internacionalizaciju u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, u sklopu Poziva „UP.03.1.1.02. Internacionalizacija visokoga obrazovanja“, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu provedbu projekta “Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“. Ukupni iznos sredstava koji je dodijeljen iznosio je 1.762.889,53 HRK. Projekt je ugovoren na razdoblje od 12. listopada 2018. do 12. listopada 2021. godine. Nakon tri godine Fakultet je projekt uspješno završio ostvarivanjem njegovog glavnog cilja – razvojem integriranog preddiplomskog i diplomskog studija farmacije na engleskom jeziku.

Kao prijavitelj i koordinator provedbe projekta Pharma5.0 Fakultet je vodio i pratio provedbu aktivnosti projekta u cjelini te je provodio aktivnosti vidljivosti i informiranja. U provedbi projektnih aktivnosti kao projektni partner sudjelovao je Institut za razvoj obrazovanja, a zaposlen je i administrator projekta.

Kako bi se postavili temelji osnivanju održivog studija farmacije na engleskom jeziku projekt se provodio kroz nekoliko faza: od osuvremenjivanja postojećeg studijskog programa, jačanja jezičnih kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja do promocije studijskog programa.

U prvom fazi projekta, Radna skupina za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa analizirala je ciljeve, sadržaje i ishode učenja na razini pojedinih predmeta studija farmacije. Razmatrali su se sadržaji iz aktualne znanstvene i stručne literature te su se provodile mnoge druge aktivnosti s ciljem razvoja suvremenog studijskog programa farmacije na engleskom jeziku. Uz nastavnike Fakulteta, u radu Radne skupine sudjelovali su i vanjski suradnici s velikim iskustvom rada u ljekarništvu i farmaceutskoj industriji. U suradnji s Radnom skupinom za izradu izvedbenog plana i programa nastave priređena je dokumentacija te je unaprjeđeni studijski program upućen na vrednovanje Sveučilištu u Zagrebu. Radna skupina za prijemni ispit izradila je detaljan postupak upisa na studij farmacije na engleskom jeziku kao i ogledni primjerak prijemnog ispita.

 

U okviru projekta Pharma5.0, u suradnji sa školom stranih jezika Svijet jezika, organizirani su tečajevi usavršavanja jezičnih kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta. U ukupnom trajanju od 220 nastavnih sati organizirana je nastava za 47 članova nastavnog i nenastavnog osoblja. Sadržaj tečaja prilagođen je potrebama djelatnika Fakulteta te su uvježbana specifična jezična područja neophodna za izvođenje nastave na engleskom jeziku.

Sredstvima projekta Pharma5.0 osigurana je nabava udžbenika na engleskom jeziku, a nastavni materijali za novi studij farmacije obogaćeni su i priručnicima koje su izradili nastavnici Fakulteta. Priređeni materijali usko su vezani uz novo uvedene sadržaje studijskog programa farmacije.

Osim nematerijalnih vrijednosti projekt je doprinio i razvoju studija farmacije na engleskom jeziku i kroz materijalnu vrijednost. Nabavljena je moderna laboratorijska oprema i pribor koja će se koristiti za praktičnu nastavu na većem broju predmeta.

Izrađeni su promotivni materijali za studij farmacije na engleskom jeziku uključujući brošuru o studiju, letak, plakate kao i promotivni film. Izrađeni materijali pružaju budućim studentima sve potrebne informacije o studiju. Njihova posebna vrijednost je da će se moći koristiti dugoročno u iste svrhe.

Izrađen je Vodič za brucoše posebno prilagođen potrebama stranih studenata, a studenti Fakulteta izradili su „Hrvatsko-engleski leksikon farmaceutskih pojmova“ koji uključuje preko 1000 pojmova.

Uz ostvarivanje navedenih ciljeva projekt Pharma5.0 postavio je temelj dugotrajnoj internacionalizaciji Fakulteta. Ostvareni ciljevi pozitivno će utjecati na mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta te na uspostavljanje suradnje s drugim srodnim inozemnim visokim učilištima, a posljedično i na porast međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta.