Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada Nataše Basić

21.1.2019.

Obrana završnog specijalističkog rada Nataše Basić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Utjecaj antipsihoticima izazvane hiperprolaktinemije na rizik pojave karcinoma dojke i prostate“ će se održati u petak, 25. siječnja 2019. godine, u 9.45 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.