Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada Danijele Jurišić

1.2.2019.

Obrana završnog specijalističkog rada Danijele Jurišić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova pod naslovom „Regulatorni aspekti lijekova koji se primjenjuju udisanjem u pluća“ će se održati u petak, 8. veljače 2019. u 16 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.