Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Andree Plečko

27.11.2018.

Obrana završnog specijalističkog rada Andree Plečko, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Farmakogenetika klopidogrela“ će se održati u petak, 7. prosinca 2018. u 14.00 sati u Maloj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.