Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Marina Ćurlin, mag. biol. et chem.

5.2.2019.

Obrana doktorskog rada

Marina Ćurlin, mag. biol. et chem., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar na Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Slobodni laki lanci imunoglobulina u likvoru i serumu bolesnika s klinički izoliranim sindromom“ u četvrtak, 14. veljače 2019. godine, u 12.00 sati u predavaonici na Zavodu za analitičku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.