Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Kristina Bljajić, mag. pharm.

31.1.2018.

Obrana doktorskog rada

Kristina Bljajić, mag. pharm., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutske znanosti“, zaposlena u zdravstvenoj ustanovi Farmacia, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Fitokemijski sastav i biološki učinci biljnih antidijabetika hrvatske etnomedicine“ u srijedu 7. veljače 2018. godine, u 13.00 sati na Zavodu za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Marulićev trg 20/II.