Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Nastupno predavanje - dr. sc. Ana Kozmar

27.5.2022.

Temeljem članka 3. i 4. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta daje

 

O B A V I J E S T

 

kojom se obavještavaju svi nastavnici, članovi Fakultetskog vijeća Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i svi ostali zainteresirani, da će

 

dr. sc. Ana Kozmar

 

održati  nastupno predavanje s temom

 

Laboratorijsko praćenje terapije biološkim lijekovima

 

u četvrtak, 2. lipnja 2022. u 15 sati u Multimedijskoj predavaonici, Domagojeva 2.

 

Nastupno predavanje pristupnice održat će se na predmetu Molekulske osnove bolesti i terapije, a u okviru natječaja za izbor četiri naslovna docenta, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, bez zasnivanja radnog odnosa, na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.