Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2021./2022.

21.9.2022.

Na prijedlog Povjerenstva za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu, rektor prof. dr. sc. Damir Boras nagradio je ukupno 176 studentskih radova.

 

Studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade u ak. god. 2021./2022:

 

  1. Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

 

  1. Josip Rešetar, student 3. godine studija farmacije na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, izradio je na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Zrinke Rajić rad pod naslovom „Sinteza i karakterizacija harmizinina triazolskog tipa, hibridnih spojeva harmina i artemizinina“.

 

  1. Magdalena Jurič, studentica 4. godine studija medicinske biokemije na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, izradila je na Zavodu medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pod vodstvom doc. dr. sc. Anite Somborac Bačura rad pod naslovom „Uspostava metoda za izolaciju egzosoma iz plazme i njihovu karakterizaciju“. Istraživanje je provedeno u okviru istraživačkog projekta „CRCMolProfi - Gensko, proteinsko i RNA profiliranje kolorektalnog karcinoma primjenom tekuće biopsije“ Hrvatske zaklade za znanost (IP-2019-04-4624) voditeljice prof. dr. sc. Karmele Barišić.

 

 

  1. Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

 

  1. Ivana Babić, Mario Bahlen, Katarina Boras, Luka Damjanović, Eleonora De Lai, Petar Faist, Helena Kovačić, Sara Koprivica, Lea Ivana Martić, Lucija Miloš, Brigita Novak, Sara Paljar, Tin Rogina, Sofia Shkunnikova, Marija Strgačić, Tea Škabić, Lucija Žunić, studenti članovi Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA od eng. Croatian Pharmacy and Medical Biochemistry Students’ Association) za rad pod naslovom „Pacijent u središtu zdravstva i zdravstvene industrije“

 

Popis dobitnika Rektorove nagrade u ak. god. 2021./2022. dostupan je na sljedećoj poveznici:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/dobitnici-rektorove-nagrade-u-ak-god-20212022/

 

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u srijedu 28. rujna 2022. u 13.30 u dvorani Auditorium maximum D1 i D2 Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3.

Izložba postera nagrađenih radova održati će se virtualno, a Upute za izradu postera Sveučilište u Zagrebu dostavit će izravno studentima.