Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

doc. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić

E-mail: mortner@pharma.hr
Telefon: 01 6461 800
Adresa: Centar za primijenjenu farmaciju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

doc. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić

Profil

Dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić docentica je u Centru za primijenjenu farmaciju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Klinička farmacija s farmakoterapijom, Konzultacijske vještine i Ljekarnička skrb te u organizaciji i provedbi stručnog osposobljavanja za studente završne godine studija (Stručno osposobljavanje za ljekarnike). Područja njezinog znanstveno-istraživačkog interesa su klinička istraživanja, edukaciju u farmaciji, i širok raspon tema veznih uz ljekarničku skrb temeljenu na dokazima.

 

Obrazovanje

 • 2015: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicina i zdravstvo
 • 2006. School of Pharmacy, University of London, Velika Britanija, Specijalistički poslijediplomski studij u području kliničke farmacije
 • 2005. University of Maine, SAD, Poslijediplomski magistarski studij, akademski stupanj: magistar znanosti kemije
 • 2002. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

 

Radno iskustvo

 

 • 2017.-danas: docentica u Centru za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2015.-2017.: viša asistentica-znanstvena novakinja u Centru za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006.-2015.: asistentica-znanstvena novakinja u Centru za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.-2006.: gostujući farmaceut u kliničkoj bolnici Guy's and St. Thomas' Hospital NHS Trust, London, Velika Britanija
 • 2005.-2007.: suradnik na europskom projektu TEMPUS JOINT 18028-2003 „Razvoj i implementacija novog kurikuluma farmacije“
 • 2003.-2005.: asistentica na Zavodu za kemiju Sveučilišta Maine, SAD
 • 2002.-2003.: suradnik za klinička ispitivanja lijekova, Clinres doo, Zagreb

 

Boravci na stranim institucijama

 • Siječanj 2005.- svibanj 2006. School of Pharmacy, University of London, London, Velika Britanija
 • Srpanj- kolovoz 2005. Faculty of Pharmacy, University of Navarra, Pamplona, Španjolska
 • Siječanj 2003- siječanj 2005. Department of Chemistry, University of Maine, SAD
 • Listopad- prosinac 2001. School of Pharmacy, University of London, London, Velika Britanija
 • Ožujak-svibanj 2001. School of Pharmacy, University of London, London, Velika Britanija

 

Projekti

 • Suradnica na projektu Utjecaj potencijalno neprikladnih lijekova na kliničke ishode u bolesnika starije životne dobi (voditeljica projekta: doc. dr. sc. Iva Mucalo), Sveučilišna potpora istraživanju, 2016.
 • Suradnica na projektu Biološki učinci i fitokemijska karakterizacija ljekovitog bilja s primjenom u tradicionalnoj medicini (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević), Sveučilišna potpora istraživanju, 2014.
 • Suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu MZOŠ-a Učinci mediteranske (dalmatinske) prehrane na tijek metaboličkog sindroma (projekt broj: 006-0000000-3521, voditelj projekta: prof. dr. sc. Velimir Božikov), 2008-2014.

 

Nagrade i priznanja

 • Nagrada “FIP Foundation travel grand award”, 2008.
 • Nagrada “Outstanding teaching assistant” Sveučilišta Maine (SAD), 2002.

 

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima

 • Član Hrvatske ljekarničke komore
 • Član Hrvatskog farmaceutskog društva

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)