Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Ivan Kosalec

E-mail: ikosalec@pharma.hr
Telefon: 01 6394 492
Adresa: Zavod za mikrobiologiju
Schrottova 39/I. kat, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Ivan Kosalec

Profil

Ivan Kosalec je predstojnik Zavoda za mikrobiologiju te suvoditelj Zbirke mikroorganizama Zavoda za mikrobiologiju.  Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija farmacije i studija medicinske biokemije Mikrobiologija s parazitologijom, Osnove epidemiologije s mikrobiološkom dijagnostikom te Primjenjena mikrobiologija, kao i na kolegijima doktorskog studija farmaceutskih znanosti. Predavač je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kolegiju Mikrobiologija patogena diplomskog studija Eksperimentalne biologije.  Područje njegova znanstvenog interesa je inhibicija virulencije medicinski važnih kvasaca te određivanje antimikrobnih učinaka tvari raznog podrijetla u uvjetima in vitro. Zaokuplja ga sistemsko mišljenje i tradicionalna medicina u EU.

Obrazovanje:

 • 2006. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2002. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1997. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo:

 • 1997- danas, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • Sveučilište u Mariboru;  Europska agencija za lijekove; INRA, Toulouse

Projekti:

 • voditelj je potpornih projekata Sveučilišta u Zagrebu (tema: Modulacija virulencije medicinski važnih Candida vrsta), te suradnik na IPA projektu «RapidCell»
 • surađuje sa kolegicama i kolegama s brojnih institucija (Maribor, Zagreb, Atena itd)

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Hrvatsko farmaceutsko društvo
 • Udruga za sistemske konstelacije «I ti pripadaš!»

Stipendije:

 • FEMS/SGM

Ostalo:

 • Predstavnik RH u Europskoj agenciji za lijekove (odbor HMPC/EMA),
 • ocjenitelj biljnih i hemeopatskih lijekova u HALMED-u, vanjski član Agencije za lijekove i medicinske proizvode
 • Član ISKRA-e (Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike) Ministarstva zdravlja RH,
 • zamjenik glavne urednice znanstvenog časopisa Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
 • urednik u znanstvenom časopisu Journal of Pharmaceutical Microbiology
 • član Homeopatskog medicinskog društva (HOMED) te koordinator Radne grupe za homeopatsku farmaciju
 • u slobodno vrijeme je planinar, cestovni biciklist

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)