Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Donatella Verbanac

E-mail: dverbanac@pharma.hr
Telefon: 01 6189 927

izv. prof. dr. sc. Donatella Verbanac

Profil

Izv. prof.dr.sc. Donatella Verbanac, dipl.ing.med.biokemije, zaposlena je na Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju. Sudjeluje u nastavi iz kolegija diplomskog studija Opća klinička biokemija i Klinička biokemija organa i organskih sustava, na poslijediplomskom studiju i na specijalističkim studijima. Područje interesa - biokemija, istraživanje lijekova, translacijske znanosti i dijetetika.

                   

Kratak opis

Diplomirala Medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u srpnju 1984. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u lipnju 1990. stječe naziv magistra, a potom na istom Sveučilištu u lipnju 1993. naziv doktora biokemijskih znanosti. Nakon provedenog jednogodišnjeg pripravničkog staža na Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu, 1985. godine zapošljava se u Rijeci. Provela je trinaest godina na Sveučilištu u Rijeci, gdje je započela svoju karijeru kao asistent, a završila u zvanju docenta predajući Biokemiju za studente medicine i stomatologije i vlastiti izborni predmet Medicinska dijetetika. Boravila je nekoliko godina na poslije doktorskom stručnom usavršavanju, izradi doktorata i specijalizaciji u poznatim domaćim i inozemnim centrima.  Od 1998. do kraja 2008. godine radila je u PLIVI d.d. - Zagreb, Istraživanju i razvoju, a potom u GlaxoSmithKline Istraživačkom centru kao koordinatorica na istraživanju novih lijekova, voditeljica organizacijskih jedinica i projekata. Tijekom rada u farmaceutskoj industriji usavršavala se kroz više profesionalnih tečajeva usmjerenih na stjecanje komplementarnih vještina iz područja menadžmenta, pregovaranja, prezentacija, timskog rada i upravljanja resursima. Izabrana je 2007. u zvanje znanstvene savjetnice, polje Farmacija, a 2009. postaje znanstvena savjetnica u polju Temeljne medicinske znanosti. Od 2009. Godine do kraja kolovoza 2018. radi kao docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Centru za Translacijska i klinička istraživanja i voditeljica je Odjela za međustaničnu komunikaciju. Centar je dio Hrvatskog znanstvenog centra izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu. Od samog zapošljavanja na Medicinskom fakultetu u Zagrebu uvodi modul Intelektualno vlasništvo u biomedicini znanstvenog rada za Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo. Modul se redovito održava za hrvatske i za strane studente poslijediplomskog doktorskog studija, a od 2017 predaje i na Sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju intelektualno vlasništvo. Od rujna 2018 zaposlena je na Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta kao izvanredna profesorica.

Gostovala je u srpnju 2012. kao gost-predavač na doktorskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Grazu i predavala Intelektualno vlasništvo u istraživanju lijekova, a u ožujku 2016. na Queen Mary Sveučilištu u Londonu kao predavač iz Medicinske kemije i Istraživanja lijekova. U više navrata, kroz razne radionice, održavala je seminare iz područja istraživanja lijekova i zaštite intelektualnog vlasništva u biomedicini. Također na Medicinskom fakultetu u Zagrebu sudjeluje u nastavi iz Biokemije i vodi dva izborna vlastita predmeta (Biološki aktivni spojevi u hrani i P4 u medicini), dok na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi i u specijalističkim studijima. Mentorica je desetak diplomskih radova, nekoliko specijalističkih radova i tri doktorata. Redovito sudjeluje u radu studentskih udruga i sekcija, osnovala je sa studentima Medicine Sekciju za pravilno prehranu i zdravlje te prijavljuje radove studenata za dodjelu rektorovih nagrada. Stalni je recenzent za nekoliko domaćih i stranih znanstvenih časopisa, kao i recenzent, monitor i vice-chair prilikom evaluacije projekata za Europsku komisiju. Autor je preko 50-tak znanstvenih i stručnih radova iz područja istraživanja lijekova, translacijskih istraživanja i biokemije, te više stotina popularnih članaka i kolumni iz područja nutricionizma i dijetetike koje piše od 1996. godine. Izdala je tri samostalne knjige, koautor je jednog udžbenika iz biokemije,  nekoliko poglavlja u knjigama i patentne prijave. Održala je desetine pozvanih predavanja, a uz to je i autorica cjelokupnog sadržaja „Prehrana po bolestima“ na portalu Pliva zdravlje. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u pisanju, prijavi i vođenju istraživačkih i stručnih projekata. Članica je Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatskog društva biokemičara i molekularnih biologa, Hrvatskog društva farmakologa, Hrvatskog društva za parenteralnu i enteralnu prehranu i Britanskog biokemijskog društva.

 

Bibliografija

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Byj3UvEAAAAJ

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=133213&lang=EN