Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Anita Hafner

E-mail: ahafner@pharma.hr
Telefon: 01 6394 765
Adresa: Zavod za farmaceutsku tehnologiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Anita Hafner

Profil

Dr. sc. Anita Hafner zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Farmaceutika (suvoditelj kolegija), Biofarmacija s farmakokinetikom (suvoditelj kolegija) i Novi terapijski sustavi. Također sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija poslijediplomskog doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti (modul Farmaceutske znanosti) te kolegija poslijediplomskih specijalističkih studija Razvoj lijekova, Klinička farmacija te Dermatofarmacija i kozmetologija. Područje njenog znanstveno-istraživačkog interesa je razvoj novih terapijskih sustava u svrhu poboljšanja farmakokinetičkih svojstava uklopljenog lijeka i lakše primjene.

Obrazovanje

 • 2008. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2003. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2000. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo

 • 2014.-danas: izvanredna profesorica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009.-2014: docentica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009.: viša asistentica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.-2009.: asistentica  na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000.-2004.: mlađa asistentica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama

 • Rujan 2002. Farmaceutski fakultet, Charles University, Hradec Kralove

Projekti

Voditelj projekta

 • 2014. Razvoj funkcionalnih obloga za rane s terapijskim (nano)sustavima, Sveučilište u Zagrebu, financiranje istraživačke djelatnosti: Potpore po područjima – biomedicinsko područje
 • 2014.-2017.; Terapijski (nano)sustavi kitozana i melatonina, Pliva d.d. – FBF

Suradnik na projektu

 • 2016. suradnik na potpori «Biofarmaceutska ispitivanja transkornealnog prijenosa djelatne tvari», Sveučilište u Zagrebu, financiranje istraživačke djelatnosti: Potpore po područjima – biomedicinsko područje
 • 2015. – danas: suradnik na projektu «Modeliranje procesa farmaceutskog sušenja raspršivanjem emulzija u laboratorijskom i pilotnom mjerilu», industrijski partner PLIVA d.o.o.
 • 2013. (prosinac)-2014. (lipanj); Novi pristup u antimikrobnoj terapiji: biokompatibilni, biofilm-penetrirajući nanosustavi, Sveučilište u Zagrebu, Potpora istraživanjima
 • 2012. – 2015.; Partnerstvo u istraživanjima: 04.01/56 Razvoj in vitro/ex vivo modela za ispitivanje permeabilnosti novih topičkih oftalmičkih lijekova, Hrvatska zaklada za znanost i PLIVA Hrvatska d.o.o.
 • 2008. – 2011.; Mikročestice za kontrolirano oslobađanje djelatne tvari, Pliva d.d. – FBF
 • 2007. – 2013.; Terapijski nanosustavi, MZOŠ 006-0061117-1244
 • 2002.-2006.; Terapijski sustavi s nosačima biološki aktivne supstancije, MZOŠ 006561
 • 2002.; Sinteza i evaluacija tiomera kao potencijalnih ekscipijensa za razvoj novih bioadhezivnih terapijskih sustava, Pliva d.d. – FBF

Nagrade i priznanja

 • 2014. Nagrada za posebna dostignuća u nastavnom radu u akademskoj godini 2013./2014., temeljem Pravilnika o nagradama i priznanjima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008. Stipendija „Za žene u znanosti“, korporacije L'Oreal Adria i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture
 • 2007. stipendija European Science Foundation za sudjelovanje na prvoj ljetnoj školi nanomedicine u organizaciji European Science Foundation i Cardiff University (10.-15. lipnja, 2007, Cardiff, Velika Britanija)
 • 2001. nagrada za najbolju prezentaciju i rezultate istraživanja, 4th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology, Beč, Austrija, 23. -25. rujna, 2001.

Ostalo

 • 2016.-danas; ECTS koordinator i predsjednica Povjerenstva za međunarodnu suradnju
 • Član organizacijskog odbora na znanstvenom skupu 9th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology (Dubrovnik, 2012.)
 • 2012. – ; vanjski suradnik Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u procesu pregleda prijevoda informacija o lijeku

 


Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)