Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Upisi u više godine studija

15.9.2022.

Upisi u više godinu studija obavljat će se online, prema uputama koje su dostupne na Merlinu/Referada.


Online upisi provodit će se putem Studomata i Upisnog obrasca koji će biti dostupan na poveznici od 19.rujna 2022. - 27. rujna 2022. u 16.00 sati.