Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta

29.4.2022.

Temeljem Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta usvojenog na 7. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća od 26. travnja 2017. godine Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta objavljuje

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA 

 

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOGA FAKULTETA

 

Rok za podnošenje prijedloga je 23. svibnja 2022. godine, izuzev prijedloga za dodjelu Povelje „Prijatelj Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta“ koji se podnosi do 1. lipnja 2022. godine.

 

Prijedlozi s prilozima predaju se na adresi: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Dekanat, Ante Kovačića 1, s naznakom „Povjerenstvu za dodjelu nagrada i priznanja – prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja“ ili elektronski na e-mail adresu: dekanat@pharma.hr.