Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Objavljen Natječaj Erasmus+ SMS studenti studijski boravak za programske zemlje (EU-KA103) za 2019./20.

21.1.2019.

Poštovani studenti,

objavljen  je Natječaj Erasmus+ studenti studijski boravak (SMS) za programske zemlje (EU-KA103) za akademsku godinu 2019./20., poveznica: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/  .

Kriteriji rangiranja na razini sastavnice za rangiranje studenata prijavljenih na Natječaj bit će objavljeni na mrežnoj stranici Fakulteta u roku od tjedan dana od objave Natječaja.