Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest svim studentima i zaposlenicima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

18.2.2021.

Klasa: 030-01/21-01/01
Ur. broj: 251-62-01-21-20
U Zagrebu, 17. veljače 2021.

Svim studentima i zaposlenicima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Poštovani/e studenti/ice i zaposlenici/ice,

Djelatnost Fakulteta, među ostalim, temelji se na slobodi i autonomiji stvaralaštva, etičnosti znanstvenika i nastavnika, međunarodnim mjerilima kvalitete, akademskim slobodama, poštivanju i afirmaciji ljudskih prava i sloboda, europskoj humanističkoj i demokratskoj tradiciji. 

Nastavnici, znanstvenici, suradnici i studenti obvezni su u svom radu, djelovanju i ponašanju na Fakultetu postupati po moralnim i etičkim načelima, načelima znanstvene istine i kritičnosti, a svojim ponašanjem ne smiju štetiti ugledu Fakulteta.

Potaknuti nizom prijava slučajeva zlostavljanja, kršenja načela ravnopravnosti spolova i povezanih oblika diskriminacije i uznemiravanja na drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, obraćamo vam se s važnim informacijama.

Fakultet je imenovao Povjerenstvo za zaprimanje pritužbi u slučajevima zlostavljanja, kršenja načela ravnopravnosti spolova i povezanih oblika diskriminacije i uznemiravanja  (Klasa: 003-05/21-01/02, Ur. broj: 251-62-01-21-12,).

Fakultet je uspostavio sigurnosni kanal za podnošenje prijava  putem kojeg se mogu javiti svi studenti/ice i zaposlenici/ice Fakulteta koji/e bi htjeli/e prijaviti uznemiravanje, zlostavljanje, kršenje načela ravnopravnosti spolova i povezane oblike diskriminacije s kojima su se moguće susreli prilikom studiranja i rada na našem Fakultetu.

Prijava uznemiravanja, zlostavljanja, kršenja načela ravnopravnosti spolova i povezanih oblika diskriminacije rezultira prepoznavanjem nepoželjnih ponašanja u našim radnim i životnim sredinama te na taj način potiče svaku žrtvu na suprotstavljanje i prijavu nepoželjnog ponašanja, a istodobno pozitivno utječe na nove generacije koje takva ponašanja neće tolerirati niti podržavati.

Samo zajedničkim djelovanjem možemo mijenjati neželjenu i neprihvatljivu svakodnevicu.

S poštovanjem,
Dekanica
izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić