Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

OBAVIJEST O UPISIMA U LJETNI SEMESTAR - IZMJENA 16.2.2021.

16.2.2021.

IZMJENA 16.2.

18.2. od 11 do 12h Studentska poslovnica ne radi zbog edukacije.

Indeksi se mogu ostavljati od 8.30 do 11h i od 12 do 12.30h.

 

Upisi u ljetni semestar akademske godine 2020./2021. provodit će se od 15. do 19. veljače 2021. godine u uredovno vrijeme Studentske poslovnice od 9.30 do 12.30 sati.

 

•    Upisi za studente 5. godine studija traju do 22. veljače 2020. kao i za studente koji

      će imati ispite do 19. veljače 2020.

 

•    Studenti koji su u ak. god. 2020./2021. prvi puta upisali prvu godinu studija

     (brucoši) ne pristupaju upisu u ljetni semestar.

 

Studenti ne pristupaju osobno upisu (ne dolaze u poslovnicu na upis), već ga obavljaju samo preko Studomata, uz dostavu indeksa u poslovnicu (ako se indeks nalazi u poslovnici, treba napomenuti mailom).

 

Indeksi za upis ostavljat će se u Studentskoj poslovnici na za to predviđenom mjestu te će ih se moći preuzeti kroz 1-2 radna dana. Indeksi se mogu prikupiti i dostaviti isključivo u uredovno radno vrijeme Studentske poslovnice.

 

Svi upiti i zamolbe rješavat će se preko e-mail adrese stud-poslovnica@pharma.hr.

 

NAPOMENE:

 

Molimo studente da pristupe upisu preko Studomata tek nakon što provjere da su im kroz sustav provedeni položeni ispiti. Bitno je da su provedeni oni položeni predmeti koji su preduvjet za slušanje ili polaganje predmeta koje žele upisati u ljetnom semestru.

 

Ukupan broj ECTS bodova koje student može upisati u jednoj akademskoj godini je 60, 70 (ponovljeni upis 1. godine, 2. - 4. godina), odnosno 100 (5. godina). U zbroj ulaze i ECTS bodovi iz izbornih kolegija koje student sluša na drugim sastavnicama Sveučilišta.

Najveći broj bodova po semestru nije određen jer je ostavljena mogućnost studentu da sam planira upise predmeta, ali ukupan zbroj ECTS bodova mora biti sukladno gore navedenom. U slučaju upisa većeg broja ECTS-a od dozvoljenog, pri potvrđivanju upisa prekoračeni bodovi bit će poništeni.

 

Studenti 5. godine studija u 10. semestru upisuju Stručno osposobljavanje ukoliko su odslušali sve obvezne kolegije (osim diplomskog ispita) i odradili Stručnu praksu 2. Zamolbe za naknadnim upisom SO-a mogu se uputiti nakon što se steknu uvjeti za upis. Zamolbe se upućuju na mail adresu stud-poslovnica@pharma.hr

 

Studenti koji su na studentskoj razmjeni kao i studenti koji će tek krenuti na razmjenu, dužni su regulirati svoj status upisom u ljetni semestar.

 

Studenti koji imaju problem sa upisom izbornih predmeta jer su već iz iste ispitne grupe upisivali predmete, trebaju se s navedenim problemom javiti predmetnom nastavniku za odobrenje upisa predmeta, te proslijediti mail s odobrenjem nastavnika na e-mail stud-poslovnica@pharma.hr, kako bi se predmet mogao upisati na upisni list. Nakon što je predmet vidljiv studentu u sustavu, potrebno je rukom upisati predmet u indeks u za to predviđeni semestar.

 

U slučaju neobavljanja upisa u upisnom roku, naknadni upis u semestar plaća se 350,00 kn sukladno važećoj odluci o naknadama za usluge FBF-a u ak. god. 2020./2021. Potpisane molbe i potvrde o uplati naknadnog upisa predaju se u uredovno vrijeme Studentske poslovnice ili na e-mail stud-poslovnica@pharma.hr. Po odobrenju molbi organizirat će se naknadni upis.

 

 

Studentska poslovnica