Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

GENP 2022 International Conference - Green Extraction of Natural Products

6.6.2022.

U Poreču će se 27. i 28. listopada 2022. u organizaciji Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. održati međunarodni kongres GENP 2022 - Green Extraction of Natural Products.

Kroz glavne teme kongres će predstaviti:

  • nove znanstvene spoznaje vezane uz valorizaciju poljoprivredno-prehrambenog otpada, bioprocesne resurse i inovativne tehnologije
  • primjenu načela zelene kemije i energetske učinkovitosti u prehrambenom i farmaceutskom sektoru

Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje na kongresu i slanje sažetaka putem mrežne stranice

 

http://genp2022.pbf.hr