Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

POZIV NA TESTIRANJE

15.11.2018.

Poziv na testiranje za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU „Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma 5.0)”, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., poziv: „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, na određeno vrijeme od 28 mjeseci, u puno radnom vremenu

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU „Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma 5.0)”, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., poziv: „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, na određeno vrijeme od 28 mjeseci, u puno radnom vremenu, daje sljedeću obavijesti:

testiranje stručnih sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (N.N. 97/18) za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU održat će se 29. studenoga 2018. godine, četvrtak, na adresi Ante Kovačića 1.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu testiranja.

NAPOMENA:              

Testiranje će obuhvaćati poznavanje područja provedbe projekata s naglaskom na ESI projekte, OP Učinkoviti ljudski potencijali.

Izvori:

1)        Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi u RH, http://www.strukturnifondovi.hr/

2)        Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

3)        Upute za korisnike sredstava - Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020., https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf

Testiranje će obuhvatiti i poznavanje računalne pismenosti (Excel i Word).

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.