Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

POZIV NA TESTIRANJE

26.9.2018.

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, interni naziv stručni suradnik za ekonomske poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest:

Testiranje stručnih znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (Narodne novine br. 78/2018) za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste stručni suradnik, interni naziv stručni suradnik za ekonomske poslove, održat će se 2. listopada 2018. godine, utorak, na adresi Ante Kovačića 1.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu testiranja.

Testiranje će obuhvaćati znanje pojmova i načela iz područja računovodstva i revizije.

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.