Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto I.vrste – stručni savjetnik, interni naziv stručni savjetnik za pravne poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

19.2.2018.

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 24. siječnja 2018. godine u Narodnim novinama (8/2018), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I.vrste – stručni savjetnik, interni naziv stručni savjetnik za pravne poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljene pisane provjere znanja i sposobnosti te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje  Maje Čamber, mag. iur.