Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto položaj II. vrste – voditelj ispostave, interni naziv: voditelj Jedinice za informatičku potporu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

31.10.2018.

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 31. kolovoza 2018. godine u Narodnim novinama (78/2018), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj II. vrste – voditelj ispostave, interni naziv: voditelj Jedinice za informatičku potporu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljene provjere znanja i sposobnosti te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor Mate Galića, bacc. ing. tech. inf.