Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku, zamjena

31.1.2019.

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen dana 5. prosinca 2018. godine u Narodnim novinama (109/2018), dnevnom tisku, na službenim internetskim stranicama Fakulteta, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku, zamjena kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo odluku o izboru TIHANE VILOVIĆ, mag. oecol.

Profesionalni životopis kandidata